Yukon Amateur Radio Association

YARA Volunteers Kluane Chilkat International Bike Race - 2019

2021-01-25

Number First Last Callsign
1AdamEastonVY1AE
2AllenWoottonVY1KX
3BobThornettVY1BT
4BobHuffordKL7SKA
5BrianEatonYV1TIM
6CatherineZieglerVY1CSZ
7DavidMcWhinnieVY1DM
8DavidGillisVY1NS/VY1
9DavidMusselwhiteVY1XY
10GeoffGrantVY1BG
11GeorgePrivettVY1GP
12IanMacDonaldVY1IRM
13JamesClearyVY1JC
14JohnBrooksVY1JY
15LoisGillisVY1LG
16MalcolmFarrell VY1FC
17MaryInverarityVY1MI
18PamBuckwayVY1PJB
19PaulGetsonVY1PG
20RayFugardYV1RF
21SandiThornettAssociate
22ScottWilliamsonVY1SW
23ScottNovakKL3JM
24SylviaMusselwhiteVY1SR
25TerryHauffVY1MAP