Yukon Amateur Radio Association

YARA EmComms Preparedness

Training completed or relevant skills by members interested in EmComms

Members can update their profiles by logging in to the private page

Go to Reports

2024-07-18# First Last Callsign Preparedness
Net
EmComms
Exercises
ICS
100
ICS
200
ICS
300
ARES DSTAR CW APRS Winlink GMRS Other Skills
1AllenWoottonVY1KXyyyyyy
2BillAndreNL3Ay
3BobThornettVY1BTy
4BobMelansonVY1MByYy
5CamKosVY1CGKYY
6CatherineZieglerVY1CSZy
7DavidMcWhinnieVY1DMy
8DavidMusselwhiteVY1XYyyyyy
9DennisAlfaroVY1TTY
10DougWattsVY1DWy
11ErikBlakeVY1EWBYYY
12GeoffGrantVY1BGyyy
13GeorgeReptowskiVY1GHRyy
14GeorgeKokuryoVY1GKYy
15GeorgePrivettVY1GPyyyyyy
16GordSettleVY1GSyyyyyy
17HowardShepherdAL7Iy
18IanMacDonaldVY1IRMyYYy
19JamesClearyVY1JCyy
20JohnBrooksVY1JYyyyyy
21JohnBarnettKL4OBy
22LarryWalterKL7IWCy
23MalcolmFarrellVY1FCyyyY
24MichaelSettleVY1MGSYYYY
25PamBuckwayVY1PJByyy
26PaulGetsonVY1PGyy
27RayFugardYV1RFyyy
28RonTullVY1RTyy
29SandiThornettAssociatey
30ScottWilliamsonVY1SWyyyy
31ScottNovakKL3JMy
32ShannonMoffattVY1SMy
33TerryHauffVY1MAPyyyyy
34YuuriDaikuVY1YUYYYY