Yukon Amateur Radio Association

YARA Members Who Completed ICS Training

Go to Reports

2024-07-18Number First Last Callsign ICS 100 ICS 200 ICS 300 +
1AllenWoottonVY1KXy
2BobMelansonVY1MBY
3CHARLESGALEVY1CCy
4DavidGillisVY1NS/VY1yy
5ErikBlakeVY1EWBY
6GeorgeKokuryoVY1GKy
7GeorgePrivettVY1GPyy
8GordSettleVY1GSyyy
9IanMacDonaldVY1IRMYYy
10JamesClearyVY1JCy
11JohnBrooksVY1JYyy
12Maurice (Moe)GoguenVY1MGy
13MichaelSettleVY1MGSY
14RonMcFadyen (SK)VE3YXYYYy
15ScottWilliamsonVY1SWyyy
16TerryHauffVY1MAPyyy